top of page
website-visual-22.png

ERGOTHERAPEUTISCH ADVIES

Ergotherapeutisch advies

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse ergon, dat handeling, werk of daad betekent.
 

Binnen dit vakgebied kan advies gegeven worden over rugergonomie, slaaphygiëne en hef- en tiltechnieken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de dagelijkse activiteiten: werk, zelfzorg, hobby, wonen, mobiliteit.

website-visual-03.jpg

”Occupational Therapy is the art of helping others help themselves.”

logo-personal-yoga-body.png
bottom of page